Oddział PTP Bydgoszcz

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodniczący: dr Przemysław Zientkowski

wiceprzewodnicząca: dr Iwona Mandrzejewska–Smól

sekretarz: dr Jolanta Nowak

skarbnik: dr Tatiana Grabowska

członek Zarządu: prof. Piotr Kostyło

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW

wiceprzewodnicząca: dr Mirosława Cylkowska-Nowak

członek: dr Damian Nosko

 

Kontakt: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

dr Przemysław Zientkowski
e-mail: zientekp@ukw.edu.pl
tel. (+48) 604 497 791