Oddział PTP Bydgoszcz

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

Przewodniczący: dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW
Wiceprzewodnicząca: dr Iwona Mandrzejewska-Smól
Sekretarz: dr Przemysław Zientkowski
Skarbnik: mgr Tatiana Grabowska
Członkowie zarządu: dr Jolanta Nowak

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: dr Katarzyna Wojciechowska
Wiceprzewodnicząca:  dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW 
Członek: dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW

 

Kontakt: 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki UKW

ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

tel. sekretariat Instytutu: 52 34 19 308
e-mail: piotr.kostylo@ukw.edu.pl

strona www