Oddział PTP Gdańsk

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

Przewodniczący: dr Małgorzata Cackowska
Wiceprzewodniczący: dr Grzegorz Stunża
Sekretarz: dr Piotr Kowzan
Skarbnik:  dr Justyna Siemionow  
Członkowie zarządu:  mgr Kamila Stepień- Rejszel, dr hab. Ewa Rodziewicz 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczaca: dr hab. Alicja Jurgiel- Aleksander
Członkowie: dr Jolanta Dyrda, dr Karolina Starego

 

Kontakt: 

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki

ul. Bażyńskiego 4, 
80-952, Gdańsk
tel.: (58) 55 44 330
email: caca@univ.gda.pl