Oddział PTP Gdańsk

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. UG

wiceprzewodnicząca: dr hab. Jolanta Kruk, prof. UG

sekretarz: dr Grzegorz Stunża

skarbnik: mgr Michalina Ignaciuk

członkini Zarządu: dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: dr hab. Ewa Rodziewicz, prof. UG, em.

dr hab. Maria Groenwald, prof. UG
Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

 

 

Kontakt: 

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki

ul. Bażyńskiego 4, 
80-952, Gdańsk
tel.: (+48 58) 523 42 05 
email: malgorzata.cackowska@ug.edu.pl