Oddział PTP Gdańsk

Władze Oddziału PTP: 

 

Zarząd
przewodniczący: dr hab. Piotr Zamojski, prof. uczelni
wiceprzewodnicząca: dr hab. Jolanta Kruk, prof. uczelni
sekretarz: dr Jarosław Jendza
skarbnik: mgr Michalina Ignaciuk
członkini Zarządu: dr hab. Jolanta Rzeźnicka - Krupa, prof. uczelni

Komisja Rewizyjna
przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Cackowska, prof. uczelni
członkini Komisji: dr Grażyna Szyling
członek Komisji: dr hab. Zdzisław Aleksander, prof. uczelni

 

Kontakt: 

 

Katedra Studiów Edukacyjnych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

ul. inż. Jana Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

mail: p.zamojski@amw.gdynia.pl, gdanskptp@gmail.com