Oddział PTP Kielce

Działalność: 

W marcu 2016 roku, z inicjatywy Prof. zw. dr hab. Wandy Dróżki, przewodniczącej Oddziału, ogłoszono kolejną (trzecią) edycję ogólnopolskiego konkursu na  pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem „Nauczycielskie przesłanie. Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość”. Nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy proszeni są o podzielenie się swymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi oraz własnymi przemyśleniami nad sytuacją oraz perspektywami edukacji i zawodu nauczycielskiego  w realiach  współczesnej  Polski, a także w szerszym kontekście globalnych przemian społeczno- kulturowych, politycznych i ekonomicznych.

W tym samym roku do Oddziału Kieleckiego dołączyło sześciu nowych członków. 

W roku 2015 do Oddziału Kieleckiego dołączyło trzech nowych członków.

W dniu 17.11.2015., na posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, dr Agnieszka Szplit zaprezentowała wyniki badań prowadzonych wraz z innymi członkami Zadaniowego Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pod patronatem KNP PAN prowadzonego przez Prof. zw. Dr hab. Marię Dudzikową. Tematem wystąpienia była ocena okresowa nauczyciela akademickiego na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach w świetle analizy dokumentów ją regulacyjnych. 

W dniu 28.10.2015. członkowie Oddziału Kieleckiego PTP zorganizowali I Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Nowy  Wymiar  Społeczny Kształcenia  Zawodowego”. W Komitecie Organizacyjnym znajdowały się: Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka (Koordynator merytoryczny), dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (Przewodnicząca Komitetu) oraz dr Justyna Miko-Giedyk (Sekretarz ds. Organizacyjnych).  W konferencji udział wzięli naukowcy z polskich i zagranicznych uniwersytetów (w tym z uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach i im. Iwana Franka we Lwowie, i uniwersytetu Stefan cel Mare w Suceavie, Rumunii), praktycy z Zakładu Doskonalenia Zawodowego i Urzędu Pracy oraz przedstawiciele władz. Efektem dyskusji merytorycznych będzie przygotowywana monografia. 

W roku 2015 dr Agnieszka Szplit otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki; nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

30 czerwca 2014 roku, w Pałacu Prezydenckim,  przewodnicząca Oddziału Kieleckiego Profesor dr hab. Wanda Dróżka otrzymała akt nominacji na profesora od prezydenta Bronisława Komorowskiego. Profesor Wanda Dróżka od lat tworzy i rozwija szkołę prowadzenia badań biograficznych opartych na pamiętnikach, dziennikach, listach badań wielopokoleniowych w środowisku nauczycielskim. Została wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za osiągnięcia naukowe, otrzymała prestiżową nagrodę MNiSW za cykl prac badawczych nad pokoleniami nauczycieli. Rozprawa profesorska Pani Profersor nosi tytuł "Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004". 

W listopadzie 2014 roku, z inicjatywy prof. zw. dr hab. Wandy Dróżki,  ogłoszona została III edycja Wielkiego Ogólnopolskiego Konkursu na Pamiętniki, autobiografie i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod patronatem honorowym JM Rektora UJK prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka, pod hasłem „Nauczycielskie przesłanie. Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość”. Planowany termin zakończenia konkursu ubiega w maju 2016r. Patronat medialny objął „Głos Nauczycielski”. W r. 2014 wysłano pisma oraz specjalne  odezwy konkursowe do uczestników poprzednich edycji Konkursu w liczbie ponad 160. Wysłano również informacje drogą mailową o konkursie (specjalne odezwy konkursowe) do wszystkich szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na terenie kilku województw w Polsce, zamieszczono informację- wielką odezwę na stronie UJK oraz Instytutu Pedagogiki i Psychologii UJK, a także opublikowano w lokalnej prasie („Echo Dnia”).

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK

wiceprzewodnicząca: dr Aldona Kopik

sekretarz: dr Dorota Mętrak

skarbnik: dr Justyna Miko-Giedyk

członkini Zarządu: dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK

wiceprzewodnicząca: mgr Sylwia Sobieraj

członek: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

 

 

Kontakt: