Oddział PTP Kraków

Działalność: 

Podczas kadencji 2014/2017 pracowaliśmy nad zagadnieniem „Kultura i edukacja”. Zagadnienia realizowane w ramach zebrań naukowych były skoncentrowane wokół uwikłań współczesnej edukacji, a także poszukiwania inspiracji dla nauk pedagogicznych w nowych zjawiskach kulturowych. W trakcie trzech lat kadencji odbyło się łącznie 11 zebrań, podczas których wygłoszono 6 referatów, zaprezentowano 3 naukowe publikacje książkowe, napisane przez członków Oddziału oraz przeprowadzono 3 warsztaty naukowe. Naszymi referentami byli także goście zagraniczni prof. Stephen K. Baskerville'a (Patrick Henry College, USA) i prof. Stephen Hicks z Rockford University (USA)

Kontynuowaliśmy także współpracę z następującymi instytucjami kultury: 

  • Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń 
  • Sekcja Edukacji Muzeum Narodowego: 
  • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  • Muzeum Etnograficzne Miasta Krakowa

Krakowski Oddział PTP był współorganizatorem i patronem :

  • Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ideologie edukacji”, w Instytucie Pedagogiki UJ, 16 września 2016 roku, 
  • Seminarium „Współczesne muzeum a edukacja kulturowa. Panel dyskusyjny” na Wydziale Polonistyki UJ, 12 kwietnia 2016 roku
  • Seminarium Naukowego oraz Warsztatów dydaktyczno – metodycznych „Edukacja muzealna dzieci w wieku przedszkolnym”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 12-13 luty 2015. 
Władze Oddziału PTP: 

 

Zarząd Oddziału

przewodnicząca:  Dr Mariusz Gajewski

wiceprzewodniczący: Dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP 

sekretarz: Dr Anna Mróz

skarbnik:  Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. URK

członkowie Zarządu:

 dr Anna Kwatera
 dr Katarzyna Jagielska

 

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca:  Dr Katarzyna Białożyt-Wielonek

wiceprzewodnicząca: Dr Józefa Matejek

członek: Mgr Natalia Twardosz

 

Kontakt: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Pedagogiki i Psychologii

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

e-mail: krakowptp@gmail.com