Oddział PTP Kraków

Działalność: 

Podczas kadencji 2014/2017 pracowaliśmy nad zagadnieniem „Kultura i edukacja”. Zagadnienia realizowane w ramach zebrań naukowych były skoncentrowane wokół uwikłań współczesnej edukacji, a także poszukiwania inspiracji dla nauk pedagogicznych w nowych zjawiskach kulturowych. W trakcie trzech lat kadencji odbyło się łącznie 11 zebrań, podczas których wygłoszono 6 referatów, zaprezentowano 3 naukowe publikacje książkowe, napisane przez członków Oddziału oraz przeprowadzono 3 warsztaty naukowe. Naszymi referentami byli także goście zagraniczni prof. Stephen K. Baskerville'a (Patrick Henry College, USA) i prof. Stephen Hicks z Rockford University (USA)

Kontynuowaliśmy także współpracę z następującymi instytucjami kultury: 

  • Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń 
  • Sekcja Edukacji Muzeum Narodowego: 
  • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  • Muzeum Etnograficzne Miasta Krakowa

Krakowski Oddział PTP był współorganizatorem i patronem :

  • Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ideologie edukacji”, w Instytucie Pedagogiki UJ, 16 września 2016 roku, 
  • Seminarium „Współczesne muzeum a edukacja kulturowa. Panel dyskusyjny” na Wydziale Polonistyki UJ, 12 kwietnia 2016 roku
  • Seminarium Naukowego oraz Warsztatów dydaktyczno – metodycznych „Edukacja muzealna dzieci w wieku przedszkolnym”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 12-13 luty 2015. 
Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodnicząca: dr hab. Joanna M. Łukasik prof. UP
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Małgorzata Michel (UJ)
Sekretarz:  dr Anna Mróz   (UP)  
Skarbnik: dr Barbara Surma (Akademia Ignatianum) 
Członkowie zarządu: dr hab.Norbert G. Pikuła prof. UP, dr Justyna Kusztal (UJ), dr Renata Pater (UJ), dr Joanna Aksman (Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego)                

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr Ewa Dybowska (Akademia Ignatianum)
Wiceprzewodnicząca: dr Ewa Augustyniak (AGH)
Członek:   dr Beata Topij-Stempińska (Akademia Ignatianum)  

 

 

Kontakt: 

dr Anna Mróz
Instytut Nauk o Wychowaniu

ul. Ingardena 4
30-060 Kraków

email: sekretarz.ptp.krakow@gmail.com