Oddział PTP Lublin

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodniczący: ks. dr hab. Marek Jeziorański, (KUL)

wiceprzewodnicząca: dr hab. Agnieszka Bochniarz, (UMCS)

sekretarz i skarbnik: dr Iwona Szewczak, (KUL)

Członkowie Zarządu

dr Agata Świdzińska, (UMCS)

ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. uczelni, (KUL)

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: dr Agnieszka Linca-Ćwikła, (KUL)

członkinie:

dr hab. Anna Boguszewska, prof. uczelni, (UMCS)

dr Anna Grabowiec, (UMCS)

 

Kontakt: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Pedagogiki

al. Racławickie 14
20-950 Lublin

adresy e-mail:

ks. dr hab. Marek Jeziorański: marek.jezioranski@kul.pl