Oddział PTP Lublin

Władze Oddziału PTP: 

Przewodniczący:  prof. dr hab. Marian Nowak
Wiceprzewodnicząca: doc. dr Teresa Sokołowska-Dzioba (UMCS)
Skarbnik: dr Grażyna Kwaśniewska (UMCS)

Sekretarz: dr Jolanta Andrzejewska (UMCS) 
Członek : ks. dr Andrzej Łuczyński (KUL)
Członek : dr Agata Świdzińska (UMCS)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: dr Piotr Magier (KUL) 
dr Anna Boguszewska (UMCS) 
dr Zofia Maleszyk (UMCS)

Kontakt: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Instytut Pedagogiki

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
email:
marian.nowak@kul.pl