Oddział PTP Lublin

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd

przewodniczący: ks. dr hab. Marek Jeziorański (KUL)
wiceprzewodnicząca: dr hab. Agnieszka Bochniarz (UMCS)
sekretarz: dr Iwona Szewczak (KUL)
skarbnik: dr Iwona Szewczak (KUL)
członek Zarządu: dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. uczelni (KUL)
członkini Zarządu: dr Agata Świdzińska (UMCS)

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: dr Agnieszka Linca - Ćwikła (KUL)
członkini Komisji: dr hab. Anna Boguszewska, prof. uczelni (UMCS)
członkini Komisji: dr Anna Grabowiec (UMCS)

 

Kontakt: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Pedagogiki

ul. Racławicka 14
20-950 Lublin

mail: marek.jezioranski@kul.pl