Oddział PTP Poznań

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: Prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński
Wiceprzewodniczący: dr Robert Sarnecki
Sekretarz: dr Urszula Tokarczyk-Bar
Skarbnik: dr Mateusz Leszkowicz
Członek Zarządu: dr hab. Agata Matysiak - Błaszczyk

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Kabat
Wiceprzewodnicząca: dr Maria Porzucek - Miśkiewicz
Członkowie: dr Magdalena Barańska

 

Kontakt: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Studiów Edukacyjnych 

ul. Szamarzewskiego 89 pokój 45 bud AB
tel: 608 609 218, 507 077 636
e-mail: 
u.bar@wp.pl
mateusz.leszkowicz@amu.edu.pl