Oddział PTP Poznań

Władze Oddziału PTP: 

 

Zarząd
przewodniczący: dr Robert Sarnecki
wiceprzewodnicząca: dr hab. Agata Matysiak - Błaszczyk, prof. uczelni
sekretarz: dr Urszula Tokarczyk - Bar
skarbniczka: dr Magdalena Barańska
członkini Zarządu: mgr Karolina Domagalska - Nowak

Komisja Rewizyjna
przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Kabat, prof. uczelni
członkini Komisji: dr Joanna Szłapińska
członek Komisji: dr Łukasz Ratajczak

 

Kontakt: 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Augustyna Szamarzewskiego 89, budynek ,,D”
60-568 Poznań

tel: 608 609 218
email: u.bar@amu.edu.pl