Oddział PTP Poznań

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodniczący: dr Robert Sarnecki

wiceprzewodnicząca: dr Magdalena Barańska

sekretarz: dr Urszula Tokarczyk-Bar

skarbnik: dr Sonia Wawrzyniak

członkini Zarządu: dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, prof. UAM

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca:
dr hab. Małgorzata Kabat, prof UAM

członkowie:

dr Justyna Śmietańska
dr Łukasz Ratajczak

 

 

Kontakt: 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Studiów Edukacyjnych 

ul. Szamarzewskiego 89 bud D
tel: (+48 61) 829 23 26
e-mail: u.bar@amu.edu.pl