Oddział PTP Racibórz

Działalność: 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o/Racibórz działa w oparciu o Statut Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Nadrzędnym celem Towarzystwa jest udział w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacja ich osiągnięć w kraju i za granicą. Raciborski oddział PTP realizuje cele statutowe, w szczególności:

  • inspiruje badania pedagogiczne i twórcze inicjatywy członków Towarzystwa,
  • współdziała z władzami oświatowymi i samorządowymi, jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, instytucjami resortowymi, stowarzyszeniami naukowymi, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, zajmującymi się sprawami oświaty i wychowania,
  • popularyzuje osiągnięcia nauk pedagogicznych oraz udział w rozwijaniu kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
  • inspiruje i wspomaga społeczny ruch naukowy wśród nauczycieli i innych pracowników w dziedzinie oświaty i wychowania,
  • prowadzi działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji naukowych członków Towarzystwa,
  • organizuje zjazdy, konferencje i zebrania naukowe,
  • prowadzi – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność wydawniczą i udziela pomocy  w publikowaniu opracowań naukowych członków Towarzystwa
  • propaguje kulturę pedagogiczną w środowisku lokalnym
  • prowadzi promocję badań i doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej.
Władze Oddziału PTP: 

Przewodnicząca: dr Ludmiła Nowacka
Wiceprzewodnicząca: mgr Danuta Hryniewicz
Sekretarz: mgr Dorota Jańska 
Skarbnik: mgr Andrzej Kowalski
Członkowie zarządu: mgr Sławomir Szwed 
            
Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: dr Gabriela Kryk
Członkowie: dr Jolanta Gabzdyl, dr Adam Szecówka

 

Kontakt: 

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu,
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz
tel.   32 418 23 18
email: 
ludmila.nowacka@wp.pl