Oddział PTP Radom

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodnicząca: dr Iwona Pałgan
Wiceprzewodnicząca: dr B. Muszyńska
Sekretarz: dr Beata Trzpil-Zwierzyk 
Skarbnik: mgr Małgorzata Milczarska
Członek: mgr Maria Dobosz

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: mgr Hanna Pierzchalska
Wiceprzewodnicząca: mgr Greta Gutkowska
Członkowie: mgr Marzena Sobania, mgr Monika Mazur-Mitrowska

 

Kontakt: 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. 784 910 541
email: 
palgani@eust.pl