Oddział PTP Szczecin

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Kubinowski

wiceprzewodniczące: 
dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US

dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP

sekretarz: dr Lidia Marek

skarbnik: prof. dr hab. Dariusz Kubinowski

członkini Zarządu: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Komisja Rewizyjna

przewodniczący: dr Aleksander Cywiński

wiceprzewodnicząca: dr Aneta Makowska

członek: dr Jerzy Grzegorek

 

 

Kontakt: 

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin , ul. Ogińskiego 16/17 
71-431 Szczecin 
tel.: (+48) 797 631 711 (prof. dr hab. Dariusz Kubinowski)
email: dkubi@wp.pl