Oddział PTP Szczecin

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd

przewodniczący: dr hab. Maksymilian Chutorański

wiceprzewodnicząca: dr Barbara Żakowska

sekretarz: dr Lidia Marek

skarbnik: dr Aneta Makowska

członkini Zarządu: dr hab. Elżebieta Magiera, prof. uczelni

 

Komisja Rewizyjna

przewodniczący: dr Aleksander Cywiński

członkini Komisji: dr Małgorzata Nermed

członek Komisji: dr hab. Jacek Moroz

 

Kontakt: 

Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Szczeciński

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 16

71-431 Szczecin

mail: maks1@poczta.onet.pl, maksymilian.chutoranski@usz.edu.pl

tel: 501 424 168