Oddział PTP Szczecin

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

Przewodniczący: dr Mariola Gańko-Karwowska
Wiceprzewodnicząca: dr Alina Tomaszewska
Sekretarz: mgr Dorota Zbisławska 
Skarbnik: dr Ilona Kość
Członkowie Zarządu: dr hab. prof. US Anna Murawska, dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk

 

Kontakt: 

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin , ul. Ogińskiego 16/17 
71-431 Szczecin 
tel.: +91 444 37 47
emal:
mariola.ganko-karwowska@usz.edu.pl