Oddział PTP Wrocław

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału

przewodniczący: dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr.

wiceprzewodniczący: dr Marcin Starnawski

sekretarz: dr Beata Pietkiewicz-Pareek

skarbnik: dr Katarzyna Gawlicz 

członkowie Zarządu:

dr Barbara Kutrowska

dr Agnieszka Zembrzuska

dr  hab. Sławomir Krzychała , prof. DSW

dr hab. Rafał Włodarczyk

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: dr Edyta Nieduziak

wiceprzewodnicząca: dr Monika Humeniuk

członek: dr Dariusz Rutkowski

 

 

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki

ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel. (0-71) 367 23 16, 367 20 01
e-mail: 
ptp-wroclaw@wp.pl
wiktor.zlobicki@gmail.com