Oddział PTP Wrocław

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodnicząca: dr hab. prof. UWr Wiktor Żłobicki
Wiceprzewodniczący: dr hab. prof. DSW Paweł Rudnicki
Sekretarz: dr hab. Rafał Włodarczyk
Skarbnik: dr Monika Humeniuk
Członkowie zarządu: dr Barbara Kutrowska, dr Iwona Paszenda , dr Marcin Starnawski, dr Agnieszka Zambrzuska

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr Anna Sladek
Wiceprzewodniczący: dr Dariusz Rutkowski
Członkowie:  dr Katarzyna Uzar-Szczęśniak

 

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki

ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel. (0-71) 367 23 16, 367 20 01
e-mail: 
wiktor.zlobicki@gmail.com
ipa@pedagogika.uni.wroc.pl