Honorowi Przewodniczący

Honorowi Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Zgodnie z paragrafem 29. Statutu PTP, Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa ma uprawnienia do nadawania tytułu Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oto wybitni Profesorowie, którzy zostali uhonorowani tym zaszczytem:

 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński (2014 r.)

 

prof. zw. dr hab. Wincenty Okoń (1993)

 

prof. zw. dr hab. Bogdan Suchodolski (1981)