XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny "Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami"

Cieszymy się, że przez trzy dni, od 20 do 22 września b.r., w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, organizowany przez środowisko Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Wydział Studiów Edukacyjnych UAM i mieliśmy możliwość goszczenia uczonych z licznych ośrodków akademickich w Polsce i podejmowania wspólnego namysłu nad aktualnym stanem kultury, a w jej ramach szczególnie edukacji, w wymiarze globalnym, europejskim, krajowym, a także indywidualnym. Zjazd był również okazją do integracji środowiska.  Pozytywna atmosfera była wyraźnie wyczuwalna w trakcie całego Zjazdu, towarzyszyła w każdym punkcie jego bogatego programu.

Zjazd był kontynuacją tradycji organizowania regularnych spotkań naukowych polskiego środowiska pedagogicznego. Podczas przygotowywania koncepcji Zjazdu, organizatorzy kierowali się dwoma ważnymi dla pedagogikami założeniami.

Pierwszym z nich jest przekonanie o trwałym osadzeniu edukacji we współczesnej kulturze. Osadzenie to sprawia, że teoretyczny namysł i empiryczne badania pedagogiczne muszą brać pod uwagę aktualny stan kultury w jej wymiarach globalnym, państwowym, lokalnym, a także w świecie życia każdej osoby i relacji międzyosobowych.

Po drugie, organizatorzy pamiętali o społecznej misji pedagożek i pedagogów, wyrażającej się w zaangażowaniu na rzecz jednostek oraz grup stających wobec rozmaitych kulturowych wyzwań. Zaangażowanie to – w przypadku pedagogów – oznacza nic innego, jak zajęcie takiego stanowiska, które chroni godność człowieka, przyczynia się do jego rozwoju, a także buduje lepsze życie w nim i jego otoczeniu.

Zjazd się zakończył, ale nie zakończyła się naukowa debata. Kwestia budowania lepszego świata w sobie i pomiędzy nami wciąż domaga się edukacyjnego urealniania, które z kolei wymaga pedagogicznej mądrości i wrażliwości. 

Zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażem przygotowanym przez fotografa Michała Kaleta:

https://michal.kalet.pl/site/client-gallery?id=19

hasło: Zjazd2022!

Przygotowaliśmy również prezentację multimedialną z wydarzenia:

Relację z wydarzenia przygotowało także Uniwersyteckie Studio Filmowe:

Przesyłamy również prezentacje wystąpień z panelu dyskusyjnego „Edukacja w czasie wojny” wraz z przygotowanymi tłumaczeniami

O edukacji włączającej na XI Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznympobierz informację