Statut PTP

Z przyjemnością informuję Państwa, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ...

Seminarium Naukowe w Krakowie

Koło Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Research, Education and R