Global Education - GE7

w ramach obchodów 70. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka odbędzie się 11 grudnia 2018 r.