Członkowie wspierający

Zgodnie z par. 13 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która jest gotowa wspierać...

Call for Papers

Redaktorzy czasopisma Language, Discourse & Society zapraszają do nadsyłania artykułów do numeru, który ukaże się w 2019 roku....

Wykłady otwarte wybitnych Profesorów

Na grudniowym zebraniu Rady Naukowej i Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego podjęto decyzję o realizacji projektu „...