Doktor Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka, członkiem PTP

Doktor hab. Jan Rutkowski, Przewodniczący Oddziału PTP w Warszawie, poinformował mnie, że deklarację członkowską do naszego Towarzystwa złożył dr Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka.

Doktor Marek Michalak pełnił funkcję Rzecznika Praw Dziecka przez dwie kadencje, w latach 2008-2018. Funkcja ta należy do najważniejszych w państwie, ma ugruntowanie konstytucyjne wyrażone w art. 72 ust. 4 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

W Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z  6 stycznia 2000 r. znajduje się zapis, że Rzecznik „podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości” (art. 3 ust. 1). Realizując swoje ustawowe obowiązki Rzecznik ma do dyspozycji szereg środków, za pomocą których może działać samodzielnie lub domagać się podjęcia określonych działań przez inne instytucje.

Doktor Marek Michalak jest z wykształcenia pedagogiem, absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Na uczelni tej również obronił w 2019 r. doktorat na podstawie rozprawy „Order Uśmiechu jako fenomen społeczno-kulturowy świata dzieci i dorosłych”. Kontakty dr. Marka Michalaka z PTP były utrzymywane już wcześniej, jako Rzecznik Praw Dziecka podkreślał zbieżność celów Towarzystwa z celami RDP. Na wielu oficjalnych spotkaniach wymieniał poglądy z byłą Przewodniczącą PTP, prof. dr hab. Joanną Madalińską-Michalak.

Dla PTP każda nowa osoba włączająca się w działalność Towarzystwa jest równie ważna, specyfiką społecznej działalności naukowej jest poczucie wspólnotowości i towarzyskości. Należy jednak doceniać i promować obecność w PTP osób, które pełniły lub pełnią ważne funkcje państwowe, zwłaszcza te pochodzące w wyboru, i które poprzez swoje zawodowe zaangażowanie stały lub stoją na straży fundamentalnych wartości konstytuujących tożsamość pedagogiki i pedagogów.

Witając Kolegę Marka Michalaka w naszym gronie, liczymy na wspólną, owocną pracę na rzecz realizacji statutowych celów Towarzystwa.