Jubileusz 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

W dniu 12 września 2019 roku prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca PTP i prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Honorowy Przewodniczący PTP złożyli serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania dla działalności naukowców związanych z olsztyńskim ośrodkiem na rzecz rozwoju pedagogiki w naszym kraju, rozwoju kadry naukowej i kształcenia kolejnych pokoleń pedagogów na ręce dr hab. Joanny Ostrouch-Kamińskiej, prof. UWM, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych z okazji 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.  

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Przewodnicząca PTP i Honorowy Przewodniczący PTP złożyli także podziękowania za organizację IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie. Zjazd ten był zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Instytut Nauk o Wychowaniu na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM. Zjazd obradował pod hasłem: „Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się w Europie” w dniach 20-22 września 2001 roku.  IV Zjazd był to największy ze zjazdów pedagogicznych (ponad 1000 uczestników), jak do tej pory. Przewodnicząca PTP i Honorowy Przewodniczący PTP bardzo serdecznie podziękowali pracownikom ówczesnego Instytutu Nauk o Wychowaniu za ogromny trud i wielką pracę, jaką włożyli w organizację tego Zjazdu.

Obchodom jubileuszowym towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "(Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej - troski, nadzieje, perspektywy" (12-13 września 2019 roku), którą Polskie Towarzystwo Pedagogiczne objęło honorowym patronatem. Konferencja miała na celu oprócz uczczenia bogatej historii rozwoju pedagogiki oraz kształcenia wielu pokoleń nauczycieli i pedagogów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, podjęcie dyskusji nad kondycją współczesnej polskiej pedagogiki jako dyscypliny naukowej i przedmiotu studiów.

 

W obchodach jubileuszu ze strony Prezydium Zarządu Głównego PTP wzięli także udział Wiceprzewodniczący PTP – prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak i prof. dr hab. Piotr Kostyło.

Fotorelacja z tego wydarzenia na stronie Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie:
http://wns.uwm.edu.pl