Nowa Przewodnicząca Koła Młodych Naukowców PTP

Miło nam poinformować, że Koło Młodych Naukowców PTP działające od 2016 r. ma nową Przewodniczącą, która podjęła się koordynacji działalności tej grupy członków Towarzystwa. Jest nią Magister Joanna Pawłowska, doktorantka, związana naukowo z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Nowa Przewodnicząca przejęła kierowanie Kołem po trzyletnim okresie przewodniczenia dr Katarzyny Białożyt. Doktor Katarzyna Białożyt po ustąpieniu z funkcji przewodniczenia Kołu zadeklarowała chęć dalszego aktywnego udziału w jego pracach. Przekazując gratulacje nowej Przewodniczącej, dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni, Przewodniczący PTP wystosował do Niej poniższy list.

List do nowej Przewodniczącej Koła Młodych Naukowców PTP