Nowy oddział PTP w Dąbrowie Górniczej

Miło mi zakomunikować, że Zarząd Główny PTP podjął uchwałę o powołaniu nowego oddziału PTP w Dąbrowie Górniczej. Z inicjatywą powołania oddziału wystąpiła grupa pedagogów związanych z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, reprezentowana przez prof. Marka Walancika. Po wdrożeniu wymaganych przez Statut PTP procedur, Zarząd Główny PTP jednogłośnie opowiedział się za powołaniem oddziału. W związku z powołaniem oddziału, jako Przewodniczący PTP, przesłałem do prof. Marka Walancika list, którego treść zamieszczam poniżej.

List do prof. Marka Walancika w związku z powołaniem oddziału PTP w Dąbrowie Górniczej