Stopień naukowy dla Członka Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego dr hab. Norberta G. Pikuły, prof. UP

Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na posiedzeniu 29 maja 2019 r., podjęła uchwałę o nadaniu dr hab. Norbertowi G. Pikule – stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Serdeczne gratulacje!