Wykład otwarty Profesora Lecha Witkowskiego

Zgodnie z zapowiedzią, ogłaszamy na stronie PTP wykład prof. Lecha Witkowskiego w cyklu Wykładów otwartych wybitnych Profesorów. Wykład odbędzie się zdalnie 1. czerwca o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje o wykładzie znajdują się tutaj. Prosimy o zapoznanie się z nimi i zastosowanie się do zawartych w nich wskazówek.

Sylwetka Prelegenta przedstawiona jest tutaj.

Zapraszamy serdecznie na wykład, którego tytuł brzmi: „Wybuchowe idee dla pedagogiki i edukacji (kilka przykładów z moich książek)”.