Zaproszenie do programu mentoringu w WERA

World Education Research Association (WERA), którego instytucjonalnym członkiem jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i w którym funkcję Wiceprzewodniczącej pełni już drugą kadencję prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, ogłosiło ponowne uruchomienie programu mentoringu począwszy od końca 2021 r. Program ten, którego współtwórczynią była wspomniana Pani Profesor, jest realizowany z dobrymi rezultatami od wielu lat.

Program mentoringu jest skierowany do badaczek i badaczy, którzy w momencie przystąpienia do programu muszą posiadać stopień doktora. Procedura uzyskania statusu podopiecznego mentora jest dokładnie opisana na stronie WERA pod linkiem:

https://mailchi.mp/aera/wera-mentoring-programme-live-13432866?e=556a6153b2

Bardzo zachęcam członków naszego Towarzystwa do rozważenia przystąpienia do programu mentoringu. Współpraca z mentorką lub mentorem niesie w sobie ogromne korzyści zarówno w obszarze rozwoju kompetencji badawczych, jak i nawiązywania znaczących naukowo kontaktów międzynarodowych. Lista dostępnych mentorów znajduje się na stronie WERA.

WERA zapowiada, że lista ta zostanie wkrótce poszerzona. Przypomnę, że w tej chwili na liście znajduje się 25 osób – wybitnych znawców problematyki edukacyjnej z całego świata. W tej grupie obecne są cztery polskie badaczki: Panie Profesor Anna Babicka-Wirkus, Maria Czerepaniak-Walczak, Joanna Madalińska-Michalak oraz Agnieszka Szplit.

W jednym z wcześniejszych komunikatów informowałem członków PTP o podpisaniu umowy mentoringu między prof. dr hab. Marią Czerepaniak-Walczak a dwiema podopiecznymi. Warto dodać, że taką umowę realizuje też prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, której podopieczną jest Pani Doktor Ntombizandile Gcelu z University of Free State, w Republice Południowej Afryki. Przedmiotem współpracy obu badaczek jest problematyka przywództwa edukacyjnego w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie w RPA.