Zarząd Główny PTP ogłasza konkurs na wybitną monografię

Zarząd Główny PTP ogłasza piąty konkurs na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych. Na konkurs mogą być nadsyłane prace, które zostały opublikowane w 2020 r. W tej edycji konkursu zmianie ulegają kluczowe daty konkursowe. Wydłużono termin nadsyłania prac (do 31 lipca b.r.), a także przesunięto termin rozstrzygnięcia konkursu (31 października b.r.).

W Kapitule tegorocznego konkursu zgodzili się zasiąść Profesorowie: Agata Cudowska, Agnieszka Cybal-Michalska, Maria Czerepaniak-Walczak, Zbigniew Kwieciński oraz Joanna Madalińska-Michalak. Koordynacją działań konkursowych zgodziła się zająć Profesor Eugenia Karcz-Taranowicz.

Szczegółowe kwestie dotyczące zasad oraz regulaminu konkursu są przedstawione na stronie PTP, w zakładce poświęconej temu wydarzeniu.

Gorąco zachęcamy do nadsyłania prac na konkurs.