Kontakt

Siedziba Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa
ul. Smulikowskiego 6/8

(+48 22) 663 58 30
e-mail: sekretariat@ptp-pl.org

W okresie epidemii korespondencję w sprawach PTP można kierować na adres:
Barbara Leszczyńska
ul. Szekspira 2/275
01-913 Warszawa
tel: (+48 22) 663 58 30
 

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie informacji o Zarządzie Głównym PTP:
Barbara Leszczyńska
e-mail: sekretariat@ptp-pl.org
 

Pełnomocnik Zarządu Głównego PTP do kontaktu z mediami
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
email: joanna.ostrouch@ptp-pl.org , joanna.ostrouch@uwm.edu.pl

Dane teleadresowe poszczególnych Oddziałów Towarzystwa znajdują się w zakładce "Oddziały terenowe".

Wyświetl większą mapę'