Statut PTP

Z przyjemnością informuję Państwa, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ...

XII Zjazd Delegatów

W dniach 5-6 czerwca 2017 odbył się w Warszawie XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Podczas Zjazdu...

Seminarium Naukowe w Krakowie

Koło Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Research, Education and R