Członkowie wspierający

Zgodnie z par. 13 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która jest gotowa wspierać...

Call for Papers

Redaktorzy czasopisma Language, Discourse & Society zapraszają do nadsyłania artykułów do numeru, który ukaże się w 2019 roku....

WERA Focal Meeting @ HKERA 2017

W dniach 29 listopada - 2 grudnia 2017 roku odbył się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Hong Kongu  Ogólnoświatowy Kongres WERA Focal Meeting @...