Statut PTP

Z przyjemnością informuję Państwa, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ...

Powołano Radę Naukową PTP

Na XII Zjeździe Delegatów została powołana do życia Rada Naukowa PTP. Rada jest wewnętrznym organem wspierającym swoją wiedzą, autorytetem i...

XII Zjazd Delegatów

W dniach 5-6 czerwca 2017 odbył się w Warszawie XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Podczas Zjazdu...

Seminarium Naukowe w Krakowie

Koło Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym Research, Education and R