Uchwała Prezydium ZG PTP z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wsparcia protestu i strajku nauczycieli

Na podstawie § 37 ust. 1, w związku z § 11 ust. 1 pkt 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Prezydium Zarządu Głównego PTP postanowiło wyrazić szczere i głębokie wsparcie dla tysięcy polskich nauczycieli, którzy w akcie desperacji – poprzez strajk – postanowili upomnieć się o godne życie, w tym materialne, swoje i swoich rodzin, o szacunek ze strony polityków, o należne miejsce w przestrzeni publicznej.

Global Education - GE7

w ramach obchodów 70. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka odbędzie się 11 grudnia 2018 r.