Honorowi Przewodniczący

Honorowi Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Zgodnie ze statutem Zjazd Delegatów Towarzystwa nadaje tytuł Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Od roku 2016 Honorowemu Przewodniczącemu Towarzystwa, jako primus inter pares wśród członków honorowych, przysługują wszystkie uprawnienia tych członków, a ponadto:

  • obejmowania honorowym patronatem wydarzeń naukowych,
  • brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium,
  • występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami, postulatami i zapytaniami.

Zaszczytny tytuł otrzymali:

 


prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński (2014 r.)

 


prof. zw. dr hab. Wincenty Okoń (1993)

 


prof. zw. dr hab. Bogdan Suchodolski (1981)