Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna 
wybrana przez Walny Zjazd Delegatów PTP w dniu 3 kwietnia 2014 r. 
(kadencja 2014-2017)

  • prof. nadzw. dr hab. Krystyna Pankowska, Oddział Warszawski - przewodnicząca
  • dr Gabriela Kryk, Oddział Raciborski
  • dr Iwona Myśliwczyk, Oddział Olsztyński
  • dr Marek Świeca, Oddział Kielecki
  • mgr Mateusz Leszkowicz, Oddział Poznański