Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna 
(kadencja 2017-2020)

  • dr Mateusz Leszkowicz - przewodniczący
  • dr Iwona Myśliwczyk - zastępca przewodniczącego
  • dr Ewa Dębska
  • dr Mariusz Garbiec
  • dr Ludmiła Nowacka

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej - link