Publikacje

Ważną dziedziną działalności Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest praca wydawnicza. Składają się na nią wydawnictwa związane z Ogólnopolskimi Zjazdami Pedagogicznymi i czasopisma.

Wydawnictwa związane ze Zjazdami Pedagogicznymi ukazują się w postaci:

  • Ksiąg zjazdowych, które prezentują ogólny dorobek Zjazdu Pedagogicznego. Każdy Zjazd wydaje księgę zjazdową.
  • Monografii, które prezentują dorobek obradujących w ramach Zjazdów Pedagogicznych sekcji. Zjazdy obradują przeciętnie w 8 – 10 sekcjach i większość sekcji wydaje własną publikację.

Towarzystwo jest wydawcą trzech czasopism:

  • „Forum Oświatowego” ,
  • „Przeglądu Historyczno – Oświatowego”,
  • „Problemów  Wczesnej Edukacji”.