Publikacje

Ważną dziedziną działalności Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest praca wydawnicza. Składają się na nią wydawnictwa związane z Ogólnopolskimi Zjazdami Pedagogicznymi i czasopisma.

Wydawnictwa związane ze Zjazdami Pedagogicznymi ukazują się w postaci:

  • Ksiąg zjazdowych, które prezentują ogólny dorobek Zjazdu Pedagogicznego. Każdy Zjazd wydaje księgę zjazdową.
  • Monografii, które prezentują dorobek obradujących w ramach Zjazdów Pedagogicznych sekcji. Zjazdy obradują przeciętnie w 8 – 10 sekcjach i większość sekcji wydaje własną publikację.

Towarzystwo wydaje czasopisma:

  • "Forum Oświatowe", we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą od roku 2006
  • "Problemy Wczesnej Edukacji" we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim  

W latach 1991-2010 Towarzystwo było współwydawcą czasopisma  "Przegląd Historyczno-Oświatowy" (wraz z ZNP)
W latach 2010-2014 Towarzystwo współwydawcą czasopisma "Studia Pedagogiczne" (wraz z KNP PAN)

Towarzystwo uczestniczyło w pracach wydawniczych nad czasopismem "Studia Pedagogiczne".

 Dzięki wspólnym staraniom KNP PAN i PTP ukazały się następujące numery tego czasopisma:

  • Studia Pedagogiczne 2010. Tom LXIII: „Nauczyciel. Znaczenia i dylematy profesji”, red. Henryka Kwiatkowska. Publikacja dofinansowana przez MNiSW.
  • Studia Pedagogiczne 2012. Tom LXV: „Zawód i praca w świecie urynkowienia i konkurencji globalnej”, red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. Publikacja dofinansowana przez MNiSW.  
  • Studia Pedagogiczne 2013. Tom LXVI: „Pedagogika w szkole wyższej w procesie reformowania edukacji akademickiej”, red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak.Publikacja dofinansowana przez MNiSW. 
  • Studia Pedagogiczne 2014. Tom LXVII: „Społeczne oczekiwania wobec szkoły – szkoła wobec oczekiwań społecznych”, red. nauk. Zenon Gajdzica. Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski i MNiSW.