Kontakt

Siedziba Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa
ul. Smulikowskiego 4 (pok. 314)

obsługa sekretariatu ZG PTP:
Anna Żendełek
e-mail: sekretariat@ptp-pl.org
wtorki i czwartki, 10:00-14:00
tel. (+48 22) 318 92 49

Pełnomocnik Zarządu Głównego PTP do kontaktu z mediami
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
email: joanna.ostrouch@ptp-pl.org , joanna.ostrouch@uwm.edu.pl

Dane teleadresowe poszczególnych Oddziałów Towarzystwa znajdują się w zakładce "Oddziały terenowe".