Kontakt

Siedziba Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa
ul. Smulikowskiego 6/8

tel. +48 22 318 91 00  w. 249
e-mail: sekretariat@ptp-pl.org

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie informacji o Zarządzie Głównym PTP:
Barbara Leszczyńska
tel. : +48 22 318 91 00  w. 249

Dane teleadresowe poszczególnych Oddziałów Towarzystwa znajdują się w zakładce "Oddziały terenowe".

Wyświetl większą mapę'