Kontakt

Siedziba Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa
ul. Smulikowskiego 6/8

tel. +48 22 318 92 49
e-mail: sekretariat@ptp-pl.org

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie informacji o Zarządzie Głównym PTP:
Barbara Leszczyńska
e-mail: sekretariat@ptp-pl.org
tel.: +48 22 318 92 49

Pełnomocnik Zarządu Głównego PTP do kontaktu z mediami
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
email: joanna.ostrouch@ptp-pl.org , joanna.ostrouch@uwm.edu.pl

Dane teleadresowe poszczególnych Oddziałów Towarzystwa znajdują się w zakładce "Oddziały terenowe".

Wyświetl większą mapę'