Biuletyn PTP

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego został zapoczątkowany dzięki inicjatywie członków Prezydium Zarządu Głównego PTP.

Dążymy do tego by Biuletyn był obszernym zbiorem wiedzy o pracy członków naszego Towarzystwa, ich poczynaniach w nauce polskiej i w gremiach międzynarodowych, osiągnięciach naukowych, o działaniach oddziałów i władz centralnych Stowarzyszenia.

Biuletyn jest pomyślany, jako płaszczyzna do współpracy, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych zachowaniem wiedzy o nas nie tylko dla nas.

Biuletyn PTP nr 7

Biuletyn PTP nr 6

Biuletyn PTP nr 5

Biuletyn PTP nr 4

Biuletyn PTP nr 3

Biuletyn PTP nr 2

Biuletyn PTP nr 1