35-lecie PTP

Szanowni Państwo,

Z okazji Jubileuszu 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego składam serdeczne podziękowania i wyrazy głębokiego szacunku wszystkim, którzy zasiadali we władzach Towarzystwa, w szczególności Jego Ojcom Założycielom.

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia przekazuję szczere wyrazy uznania za ich dotychczasową pracę.

To właśnie dzięki Państwa aktywności i zaangażowaniu od 35-ciu lat bierzemy udział w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacji ich osiągnięć w kraju i za granicą, w tworzeniu płaszczyzny integracji środowiska akademickiego oraz we wzajemnym przenikaniu się nauki z praktyką.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

KONFERENCJA NAUKOWA

TOŻSAMOŚĆ PEDAGOGIKI

TOWARZYSKOŚĆ – ETYCZNOŚĆ – WSPÓLNOTOWOŚĆ

Miejsce obrad: Aula Starego BUW-u, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Harmonogram spotkania

11 maja 2016 roku, godz. 11.00-16.30
11.00-11.30 Rejestracja uczestników konferencji i zaproszonych gości – kawa powitalna
11.30-11.50 Uroczyste otwarcie Konferencji
11.50-12.10 Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
– tradycja i współczesność
12.10-12.20 Wręczenie wyróżnień
12.20-14.00 Sesja pierwsza:
35-lecie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Ewolucja tożsamości pedagogiki
  • Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska: Ewolucja haseł zjazdowych – czy ewolucja tożsamości pedagogiki?
  • Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński: Rozwój pedagogiki i jego wrogowie. Perspektywa ćwierćwiecza
  • Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski: Między teoretycznością a praktycznością pedagogiki
  • Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sobecki: IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny "Ku życiu wartościowemu. Idee - koncepcje - praktyki"
14.00-14.40 Przerwa na kawę i tort
14.40-16.20 Sesja druga:
Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość
  • Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak: Towarzyskość w nauce: istota, przejawy, efekty
  • Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński: Rozchwianie i kryzys społeczeństwa wychowującego. Pedagogika i edukacja wobec „polityki zombie”
  • Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek: Wspólnotowość i etyczność
  • Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak:Wspólnota, społeczeństwo, towarzyskość
16.20-16.30 Podsumowanie Konferencji i zakończenie

 

 „O nową jakość edukacji nauczycieli”, red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

Ukazała się publikacja „O nową jakość edukacji nauczycieli” pod redakcją naukową  Joanny Madalińskiej-Michalak (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017). Autorami są głównie członkowie Naszego Towarzystwa. Inicjatywa wydania książki wiąże się bezpośrednio z jubileuszem 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, który zainicjował poważny namysł i dyskusję nad tożsamością pedagogiki, wspólnotowością, etycznością, towarzyskością, a także jakością edukacji nauczycieli.

W książce Autorzy zwracają uwagę na relacje między pedagogiką jako jedną z dyscyplin naukowych a edukacją jako specyficznym rodzajem praktyki społecznej. Podejmują zagadnienia kształcenia i przygotowania nauczycieli do zawodu oraz ich dalszego rozwoju. Poszukują odpowiedzi na pytania o przyszłość edukacji nauczycieli w Polsce. Ukazują kształcenie pedagogów w powiązaniu z problematyką socjalizacji zawodowej oraz doskonalenia w zawodzie. Poruszają ważne zagadnienia ogólne dotyczące edukacji nauczycieli: integracji teorii pedagogicznych z praktyką edukacyjną, kluczowych wartości w kształceniu pedagogów, inspiracji i perspektyw dla myślenia o tej grupie zawodowej. Przedstawiają szerokie spektrum problemów wpisujących się w tytułową tematykę, podkreślają także społeczną wagę kwestii odnoszących się do pracy i życia nauczycieli.