Zarząd Główny PTP

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
(kadencja 2017-2020)

Prezydium:


Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca
joanna.michalak@ptp-pl.org


Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
Wiceprzewodnicząca
maria.czerepaniak@ptp-pl.org

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kostyło
Wiceprzewodniczący

Dr Robert Sarnecki
Sekretarz Generalny
robert@amu.edu.pl

Członkowie Prezydium:

 • Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka
 • Prof. dr hab. Agata Cudowska
 • Prof. nadzw. dr hab. Joanna Łukasik
 • Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
 • Prof. nadzw. dr hab. Norbert G. Pikuła

W skład Zarządu Głównego wchodzą także:

 

 • Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Prof. zw. dr hab. Anna Wiłkomirska
 • Prof. nadzw. dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz
 • Prof. nadzw. dr hab. Marzenna Nowicka
 • Prof. nadzw. dr hab. Edward Nycz
 • Prof. nadzw. dr hab. Paweł Rudnicki
 • Prof. nadzw. dr hab. Marta Urlińska
 • Prof. nadzw. dr hab. Danuta Wajsprych
 • Dr hab. Rafał Godoń
 • Dr Andrzej Gałkowski
 • Dr Maciej Jabłoński
 • Dr Alicja Kurcz
 • Dr Karolina Starego
 • Dr Agnieszka Szplit
 • Dr Przemysław Zientkowski