Zarząd Główny PTP

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
wybrany przez Walny Zjazd Delegatów PTP w dniu 3 kwietnia 2014 r. 
(kadencja 2014-2017)

Prezydium:


prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Oddział Warszawski
Przewodnicząca
joanna.michalak@ptp-pl.org


prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Oddział Szczeciński 
Wiceprzewodnicząca
maria.czerepaniak@ptp-pl.org


prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, Oddział Olsztyński 
Wiceprzewodnicząca
joanna.ostrouch@ptp-pl.org

dr Halina Rotkiewicz, Oddział Warszawski 
Wiceprzewodnicząca
halina.rotkiewicz@ptp-pl.org


prof. zw. dr hab. Marian Walczak, Oddział Warszawski 
Sekretarz generalny

Pozostali Członkowie Prezydium:
 

 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Oddział Poznański
 • prof. dr hab. Wanda Dróżka, Oddział Kielecki
 • prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sobecki, Oddział Białostocki
 • prof. nadzw. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Oddział Toruński
 • dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, Oddział Gdański

Wszyscy Członkowie Zarządu:

   • prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Oddział Szczeciński
   • prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkowska, Oddział Warszawski
   • prof. zw. dr hab. Marian Walczak, Oddział Warszawski
   • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Oddział Poznański
   • prof. dr hab. Wanda Dróżka, Oddział Kielecki
   • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Oddział Warszawski
   • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Ćwikliński, Oddział Poznański
   • prof. nadzw. dr hab. Anna Murawska, Oddział Szczeciński
   • prof. nadzw. dr hab. Marzenna Nowicka, Oddział Olsztyński
   • prof. nadzw. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, Oddział Olsztyński
   • prof. nadzw. dr hab. Jan Papież, Oddział Gdański
   • prof. nadzw. dr hab. Ewa Rodziewicz, Oddział Gdański
   • prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sobecki, Oddział Białostocki
   • prof. nadzw. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Oddział Toruński
   • prof. nadzw. dr hab. Marta Urlińska, Oddział Toruński
   • dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander Oddział Gdański
   • dr Andrzej Gałkowski, Oddział Płocki
   • dr Anna Jakubowicz-Bryx, Oddział Bydgoski
   • dr Julia Mianecka, Oddział Płocki
   • dr Ewa Murawska, Oddział Słupski
   • dr Ludmiła Nowacka, Oddział Raciborski
   • dr Jolanta Nowak, Oddział Bydgoski
   • dr Renata Pater, Oddział Krakowski
   • dr Halina Rotkiewicz, Oddział Warszawski
   • dr Robert Sarnecki, Oddział Poznański