Składki członkowskie

Roczna składka członkowska wynosi:

  • Profesor i doktor habilitowany: 130 zł.
  • Doktor: 80 zł.
  • Licencjat, Magister: 40 zł.
  • Emerytowani (bez względu na stopień lub tytuł naukowy): 30 zł.

Składki członkowskie należy wpłacać do końca marca każdego roku lub w momencie przystąpienia do Towarzystwa w przypadku nowych członków.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto PTP lub bezpośrednio do skarbnika danego Oddziału Towarzystwa.

Nr konta: 89 1160 2202 0000 0000 2824 3662
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa

Tytułem: „Imię i nazwisko, opłata  członkowska za rok ..., nazwa oddziału”