Rada Naukowa PTP

Na XII Zjeździe Delegatów została powołana do życia Rada Naukowa PTP. Rada jest wewnętrznym organem wspierającym swoją wiedzą, autorytetem i doświadczeniem działania i przedsięwzięcia Towarzystwa.

Pracami Rady kieruje prof. dr hab. Piotr Kostyło, Przewodniczący Towarzystwa.

Radę Naukową PTP tworzą:

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
prof. dr hab. h. c. mult. Stefan M. Kwiatkowski
prof. dr hab. h. c. mult. Zbigniew Kwieciński
prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz
dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr.

Członkowie zagraniczni Rady:

prof. dr hab. h. c. mult. Ingrid Gogolin
prof. Joe O'Hara
prof. dr. Theo Wubbels