Rada Naukowa PTP

Na XII Zjeździe Delegatów została powołana do życia Rada Naukowa PTP. Rada jest wewnętrznym organem wspierającym swoją wiedzą, autorytetem i doświadczeniem działania i przedsięwzięcia Towarzystwa.

Radę Naukową PTP tworzą:

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
prof. dr hab. h. c. mult. Stefan M. Kwiatkowski
prof. dr hab. h. c. mult. Zbigniew Kwieciński
prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz
prof. dr hab. Marian Walczak
dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr.
dr Halina Rotkiewicz

Członkowie zagraniczni Rady:

prof. dr hab. h. c. mult. Ingrid Gogolin
prof. Joe O'Hara
prof. dr. Theo Wubbels
 

Pracami Rady kieruje prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Przewodnicząca Towarzystwa.