Patronaty

Instytucje, które chciałyby ubiegać się o patronat Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go pocztą elektroniczną do:

  • prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, członka Zarządu Głównego PTP, na adres  agnieszka-cm@wp.pl
    prof. nadzw. dr hab. Pawła Rudnickiego, członka Zarządu Głównego PTP, na adres pawel.rudnicki@dsw.edu.pl

Wniosek może być też przesłany pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Patronat”.

Aby wystąpić o patronat Polskiego Towarzystw Pedagogicznego należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania patronatów.

Wnioski powinny trafić do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego nie później niż 60 dni przed planowanym terminem konferencji, które ma zostać objęta patronatem.

W trosce o jak najszybsze przekazanie Państwu informacji o patronacie pismo z decyzją Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego wysyłane jest pocztą elektroniczn

Wniosek Konferencja Naukowa

Regulamin Konferencja Naukowa