Patronaty

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne obejmuje patronatem pojedyncze publikacje i serie (cykle) publikacji naukowych oraz konferencje naukowe.

Wnioskodawcy i podmioty zainteresowane zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku. Prosimy o przesłanie wniosku pocztą elektroniczną do:

  • prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, członka Prezydium PTP, na adres  aga-cm@amu.edu.pl

  • dr Urszuli Tokarczyk-Bar, członka Zarządu Głównego PTP, na adres u.bar@amu.edu.pl

Wniosek może być też przesłany pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Patronat”.

Aby wystąpić o patronat Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego należy zapoznać się z  Regulaminem obejmowania patronatem publikacji naukowej lub konferencji naukowej.

W przypadku konferencji naukowych  wnioski powinny trafić do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego nie później niż 60 dni przed planowanym terminem konferencji, które ma zostać objęta patronatem.

W trosce o jak najszybsze przekazanie Państwu informacji o patronacie pismo z decyzją Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego wysyłane jest pocztą elektroniczną.

Regulamin obejmowania patronatem: publikacja naukowa

Wniosek obejmowania patronatem: publikacja naukowa

Regulamin obejmowania patronatem: konferencja naukowa