Statut PTP

Szanowni Państwo,

Udostępniamy Państwu tekst Statutu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, który został uchwalony przez Zjazd Delegatów Towarzystwa 11 maja 2016 r.

W dniu 29.06.2016 r. Statut został wpisany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy do Krajowego Rejestru Sądowego, tym samym wszedł w życie.

Joanna Madalińska-Michalak Przewodnicząca PTP

Statut Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego