Statut PTP

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję Państwa, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2017 roku (sygnatura sprawy WA.XII  NS-REJ.KRS/055142/17/599) wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany uchwalone 6 czerwca 2017 roku przez XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Uwzględniając je, udostępniam Państwu nowy ujednolicony tekst Statutu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Statut Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego