Zjazdy Pedagogiczne - księgi zjazdowe

Zjazdy Pedagogiczne dokumentują rozwój nauk pedagogicznych w szczególny sposób. Obrady Zjazdu nie są debatami dyscyplinarnymi, lecz problemowymi, przekraczającymi granice dyscyplin. Jest to droga do widzenia badanego problemu na wskroś subdyscyplin pedagogicznych, w jego problematyczności. Do tej pory ukazały się następujące Księgi Zjazdowe:

 1. Henryka Kwiatkowska (red.) (1994). Ewolucja tożsamości pedagogiki. Warszawa: IHNOiT, s.273.
 2. Henryka Kwiatkowska i Zbigniew Kwieciński (red.) (1996). Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Toruń: Wydawnictwo „Edytor”, s.602.
 3. Janusz Gnitecki, Joanna Rutkowiak (red.) (1999). Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Warszawa – Poznań: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, s.612.
 4. Eugenia Malewska i Bogusław Śliwerski (red.) (2002). Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s.603.
 5. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica (red.) (2005). Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, s.453.
 6. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski i Marian Nowak (red.) (2007). Edukacja – moralność – sfera publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP. Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba”, s. 707.
 7. Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski, „«Po życie sięgać nowe»... Teoria a praktyka edukacyjna”. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,  s. 605.
 8. Alicja Komorowska-Zielony i Tomasz Szkudlarek (red.) (2015). Różnice – Edukacja – Inkluzja. Ars Educanti. Monografie. Tom 5. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 419.
 9. Maria Czerepaniak-Walczak, Joanna Madalińska-Michalak, Bogusław Śliwerski, Ku życiu wartościowemu. Tom 1. Idee – Koncepcje. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.
  Justyna Danilewicz, Jerzy Nikitorowicz, Mirosław Sobecki, Ku życiu wartościowemu. Tom 2. Koncepcje – Praktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.