Forum Oświatowe

 

Forum Oświatowe
ISSN: 2299-4971

 

„Forum Oświatowe” ukazuje się w postaci półrocznika i jest to czasopismo otwarte na wszystkie środowiska akademickie pedagogiki i nauk dla niej podstawowych, współpracujące z twórczymi pedagogami − praktykami. „Forum Oświatowe” jest wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych. Jest czasopismem żywo reagującym na to, co dzieje się we współczesnej nauce światowej i rodzimej, jest wyczulone na tzw. „wartości brzegowe”, funkcjonowania współczesnej szkoły i problemy związane z edukacją i egzystencją szkolną ucznia. Interesuje się reformą oświaty. Na jego łamach publikowane są artykuły, eseje, komunikaty z badań, recenzje i polemiki.

„Forum Oświatowe” zaczęło się ukazywać w 1989 roku, początkowo było dofinansowywane przez PAN. Od numeru 2 z 2006 roku, wydawcą "Forum Oświatowego" jest Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Skład redakcji:

Redaktor naczelny
prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, Poland

Zastępca redaktora naczelnego
prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

Sekretarz redakcji
dr Magdalena Karciarz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

 

ADRES WYDAWCY:
Wydawnictwo Naukowe DSW
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55

Poszczególne numery "Forum Oświatowego" dostępne są w wolnym dostępie, na licencji Creative Commons 4.0 (CC BY-SA 4.0) pod adresem https://forumoswiatowe.pl/