Konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ogłasza konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią współpracujących. W konkursie mogą wziąć udział rozprawy doktorskie obronione w roku 2023.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie rozprawy, które zostały wyróżnione przez organ uczelni lub radę naukową PAN (Ustaw 20, art 178.1) lub rady naukowe jednostek nadających stopień naukowy doktora.

Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa 31 maja 2024 r. Rozprawę i stosowne dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: ptp.doktorat24@gmail.com

Więcej zob. Regulamin

 

Laureaci 

 

Rok 2022

dr Lidia Bielinis - biogram i streszczenie rozprawy

dr Lidia Bielinis

Rozprawa doktorska pt. "Doświadczanie przestrzeni cyfrowej w procesie uczenia się młodych dorosłych (na przykładzie grup edukacyjno-dyskusyjnych w mediach społecznościowych)" napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Henryka Mizereka oraz dr Moniki Ryndzionek (promotor pomocniczy).

Rozprawa została obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2021 roku.

 

Rok 2021

dr Joanna Dziekońska - biogram i streszczenie rozprawy

Rozprawa doktorska pt. „Komunikacja w Internecie – nowe oblicze kultury dziecięcej” napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Marzenny Nowickiej, prof. UWM oraz dr hab. Aliny Kalinowskiej-Iżykowskiej (promotor pomocniczy).

Rozprawa została obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2020 roku.
 

Rok 2020

dr Zuzanna Sury biogram i streszczenie rozprawy

Rozprawa doktorska „Tożsamościowe i zawodowe uwarunkowania postaw nauczycieli wobec ewaluacji własnej pracy”, napisana pod kierunkiem Pani dr hab. Anny Sajdak-Burskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiej. Rozprawa została obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Rok 2019

dr Małgorzata Czerwiec - biogram i rozprawa doktorska

dr M. Czerwiec

Rozprawa doktorska „Kształtowanie etosu zaufania w szkole. Studium socjopedagogiczne”, napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego. Rozprawa została obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w roku 2018.

dr Kamil Pietrowiak - biogram

dr Kamil Pietrowiak

Rozprawa doktorska „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych”, napisana pod kierunkiem prof. UWr dra hab. Eugeniusza Kłoska i promotora pomocniczego dr Tarzycjusza Bulińskiego. Rozprawa została obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w 2018 roku.

 

Rok 2018

dr Katarzyna Grzesiak -biogram i rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska „"Doświadczanie sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich"” napisana pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej i obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku 2017.
 

Rok 2017
dr Aneta Maria Kochanowicz -biogram


 
Rozprawa doktorska „Konteksty sensu życia i sensu troski o dziecko z syndromem apallicznym” napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Roberta Kwaśnicy i obroniona na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w roku 2016.

 

2016 ROK
dr Karolina Skarbek - biogram

dr Karolina Skarbek

Rozprawa doktorska „Losy matematycznie uzdolnionych dzieci warszawskich szkół na początku nauki szkolnej” napisana pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. prof. dr hab. Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej i obroniona na  Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w roku 2015.

 

2015 ROK
dr Łukasz Stankiewicz - biogram

dr Łukasz Stankiewicz

Rozprawa doktorska "Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007-2009" napisana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Tomasza Szkudlarka i obroniona w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2014.