Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński 
wybrany przez Walny Zjazd Delegatów PTP w dniu 3 kwietnia 2014 r. 
(kadencja 2014-2017)

  • dr Adam Szecówka, Oddział Raciborski - przewodniczący
  • dr hab. Rafał Godoń, Oddział Warszawski - wiceprzewodniczący
  • dr Teresa Sokołowska-Dzioba, Oddział Lubelski - wiceprzewodnicząca
  • mgr Jacek Biczyk, Oddział Warszawski - sekretarz
  • dr Agata Świdzińska, Oddział Lubelski