Medal PTP


Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest przyznawany zasłużonym członkom Towarzystwa i współpracującym z nim osobom i instytucjom w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwijania nauk pedagogicznych oraz popularyzacji ich osiągnięć w kraju i za granicą.
 

Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego otrzymali w roku:

2019
Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
Prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak
Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
Prof. dr hab. dr h. c. Zbyszko Melosik
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Prof. dr hab. Joanna Rutkowiak
Prof. dr hab. dr h. c. Tomasz Szkudlarek
Prof. dr hab. dr h. c. multi Bogusław Śliwerski
Prof. dr hab. Irena Wojnar
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 

2018

Prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan Michał Kwiatkowski
Prof. dr hab. Maria Dudzikowa Prof. dr hab. dr h. c. mult. Ingrid Gogolin

2017

Prof. dr hab. dr h.c. multi Zbigniew Kwieciński
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
Prof. dr hab. Marian Walczak
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu