Medal PTP


Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest przyznawany zasłużonym członkom Towarzystwa i współpracującym z nim osobom i instytucjom w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwijania nauk pedagogicznych oraz popularyzacji ich osiągnięć w kraju i za granicą.
 

W roku 2018 medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego otrzymał:

Prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski

W roku 2017 medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego otrzymali:

Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
Prof. dr hab. Marian Walczak

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu