Medal PTP


Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego jest przyznawany zasłużonym członkom Towarzystwa i współpracującym z nim osobom i instytucjom w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwijania nauk pedagogicznych oraz popularyzacji ich osiągnięć w kraju i za granicą.
 

Medal Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego otrzymali w roku:

2018

Prof. dr hab. dr h.c. multi Stefan Michał Kwiatkowski
Prof. dr hab. Maria Dudzikowa Prof. dr hab. dr h. c. mult. Ingrid Gogolin

2017

Prof. dr hab. dr h.c. multi Zbigniew Kwieciński
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
Prof. dr hab. Marian Walczak
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu