Medal PTP


Zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu PTP do kompetencji Zarządu Głównego należy m.in. (pkt 12) przyznawanie honorowego medalu zasłużonym członkom Towarzystwa i współpracującym z nim osobom i instytucjom. Podstawowym obowiązkiem członka Towarzystwa i osoby z nim współpracującej jest aktywny udział w osiąganiu określonych w § 11 celów PTP.

W roku 2017 Medale PTP otrzymali:

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
Prof. dr hab. Marian Walczak

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu