Uchwały Organów PTP

Uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania Medalu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Uchwała Prezydium Zarządu Głownego PTP z 23 maja 2018 w sprawie wyróżniającej się rozprawy doktorskiej za rok 2017

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PTP z 7 maja 2018 roku w sprawie przyznania Medalu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PTP z 18 stycznia 2018 roku w sprawie sponsorowanego funduszu nagród

załącznik do uchwaly

Uchwała Zarządu Głównego PTP z 6 listopada 2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Edukacji i Pracy Nauczyciela Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z dnia 14 października 2017 roku w sprawie powołania Oddziału terenowego Towarzystwa w Zielonej Górze

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie powołania Oddziału terenowego Towarzystwa w Rzeszowie

Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z 3 lipca 2017 r w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej

załącznik do uchwały

Uchwała Zjazdu Delegatów PTP z 6 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Towarzystwa.

Uchwała Zarządu Głównego PTP z 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Towarzystwa

Uchwała Zarządu Głównego PTP z 27 marca 2017 roku w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad Zjazdu Delegatów

 załącznik do uchwały

Uchwała Zarządu Głównego PTP z 27 marca 2017 roku w sprawie liczby delegatów reprezentujących oddziały Towarzystwa w Zjeździe Delegatów

Uchwała Prezydium z 21 listopada 2016 w sprawie powołania do życia Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

załącznik do uchwały

Uchwały Zjazdu Delegatow  PTP z 11 maja 2016 r. w sprawie przyznania tytułu Członka Honorowego Towarzystwa:

prof. dr hab. Czesław Banach

prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkowska

prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz

dr Halina Rotkiewicz

prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

prof. zw. dr hab. Marian Walczak

dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr.

Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów PTP z 11 maja 2016 r w sprawie przyjęcia Statutu PT

Uchwały Zarządu Głównego PTP z 08 czerwca 2015 r.

Uchwały Zarządu Głównego PTP z 16 listopada 2015 r.