Członkowie wspierający

Zgodnie z par. 13 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie. Członek wspierający – osoba prawna może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego upełnomocnionego przedstawiciela. 
 
Członkami Wspierającymi PTP są:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie
  • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
  • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
  • Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski 
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 
  • Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  • Prof. nadzw. dr Antoni Jeżowski Instytut Badań w Oświacie