Co daje członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym?

Przynależność do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, które za swój cel stawia udział w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacji ich osiągnięć w kraju i za granicą, umożliwia nawiązanie kontaktów z wybitnymi polskimi i zagranicznymi pedagogami oraz branie udziału w organizowaniu i prowadzeniu badań naukowych zmierzających do rozwijania nauk pedagogicznych i doskonalenia systemu edukacji w Polsce. Towarzystwo stara się poprzez swoje działania harmonijnie łączyć zadania naukowe i społeczne, przy czym istotną jego funkcją jest tworzenie pomostów między nauką i praktyką, między naukowcami i nauczycielami.

Przynależność do Towarzystwa pozwala brać udział w tworzeniu płaszczyzny faktycznej integracji środowiska akademickiego, otwieraniu się na współpracę z zagranicą, działaniu na rzecz rozwijania standardów badań i praktyki edukacyjnej, ze zwróceniem uwagi na problematykę etyczną oraz rozwijaniu i upowszechnianiu standardów etycznych zawodu pedagoga.

Towarzystwo przywiązuje szczególną uwagę do organizowania seminariów, zebrań, spotkań naukowych jako forum wymiany doświadczeń oraz włączania się w dyskursy edukacyjne różnych grup związanych z edukacją w celu wymiany doświadczeń. Wydarzeniami szczególnej wagi o charakterze organizacyjno-programowym i naukowym są Walne Zjazdy Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Ogólnopolskie Zjazdy Pedagogiczne.

Członkowie Towarzystwa mogą ubiegać się o niższe opłaty za udział w konferencjach organizowanych przez PTP (w tym Zjazdu Pedagogicznego) oraz przez Europejskie Stowarzyszenie Badań Edukacyjnych (European Educational Research Association), którego PTP jest członkiem.