Oddziały

Oddział PTP Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Nauk o Edukacji

ul. Świerkowa 20  
15-328 Białystok
tel./fax (48 85) 745 73 95 
email: ptp.o.bialystok@gmail.com 

Oddział PTP Bielsko-Biała

Akademia Techniczno-Humanistyczna
Katedra Pedagogiki

ul. Willowa 2
 43-300 Bielsko-Biała
budynek B (I piętro), pok. 110
tel. (33) 827 92 99
email:
jskibska@ath.bielsko.pl

Oddział PTP Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki UKW

ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

tel. sekretariat Instytutu: 52 34 19 308
e-mail: piotr.kostylo@ukw.edu.pl

strona www

Oddział PTP Cieszyn

Uniwersytet Ślaski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
email:
belzamagda@interia.pl;

 

Oddział PTP Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Pedagogiczny 

ul. Waszyngtona 4/8 (pok. 325)
42-200 Częstochowa
tel.721 537 826, 343 784 351 
e-mail: 
ptp.czestochowa@gmail.com

Oddział PTP Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki

ul. Bażyńskiego 4, 
80-952, Gdańsk
tel.: (58) 55 44 330
email: caca@univ.gda.pl

Oddział PTP Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kielce, ul. Krakowska 11 
25-029 Kielce
tel. 793 250871 
e-mail:
 agnieszka.szplit@gmail.com

Oddział PTP Kraków

dr Anna Mróz
Instytut Nauk o Wychowaniu

ul. Ingardena 4
30-060 Kraków

email: sekretarz.ptp.krakow@gmail.com 

Oddział PTP Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Instytut Pedagogiki

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
email:
marian.nowak@kul.pl

Oddział PTP Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych

ul. Żołnierska 14 
10-561 Olsztyn
tel.: 89 524 62 07 fax: 89 527 68 65 
e-mail:
joanna.ostrouch@uwm.edu.pl
Kanał Youtube- materiały wideo

Oddział PTP Opole

Uniwersytet Opolski
Instytut Nauk Pedagogicznych

ul. Oleska 48,
45-052 Opole
tel +48 77 452 74 24
fax. +48 77 452 74 20 
e-mail: akurcz@uni.opole.pl

Oddział PTP Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Studiów Edukacyjnych 

ul. Szamarzewskiego 89 pokój 45 bud AB
tel: 608 609 218, 507 077 636
e-mail: 
u.bar@wp.pl
mateusz.leszkowicz@amu.edu.pl

Oddział PTP Płock

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 

Płock, Aleja Kilińskiego 12 
09-402 Płock
tel. (024) 366 41 07 
e-mail: 
andrzej.galkowski@wlodkowic.pl

Oddział PTP Racibórz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Juliusza Słowackiego 55, 
47-400 Racibórz
tel.   32 418 23 18
email: 
ludmila.nowacka@wp.pl

Oddział PTP Radom

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. 784 910 541
email: 
palgani@eust.pl
 

Oddział PTP Rzeszów

email: dorotaps@ur.edu.pl

Oddział PTP Szczecin

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin , ul. Ogińskiego 16/17 
71-431 Szczecin 
tel.: +91 444 37 47
emal:
mariola.ganko-karwowska@usz.edu.pl

Oddział PTP Słupsk

Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej

ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk

tel.: 59 84 05 924 
e-mail: 
instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Oddział PTP Toruń

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
email: amkola@umk.pl
strona www

Oddział PTP Warszawa

Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny

ul. Mokotowska 16/20 
00-561 Warszawa 
tel. 22-55-308-11
email: r.p.godon@uw.edu.pl

Oddział PTP Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki

ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel. (0-71) 367 23 16, 367 20 01
e-mail: 
wiktor.zlobicki@gmail.com
ipa@pedagogika.uni.wroc.pl

Oddział PTP Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
m.zapotoczna@wpps.uz.zgora.pl