Oddział PTP Olsztyn

Działalność: 

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ma bogatą tradycję i historię funkcjonowania. Ostatnio, głównie z powodu dynamicznych zmian w zatrudnieniu wśród członków Towarzystwa w Olsztynie, zaprzestał aktywnej działalności; mimo kilku wcześniejszych prób jej reaktywacji. Kolejna, tym razem udana, miała miejsce 24 kwietnia 2013 roku. W zebraniu założycielskim na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wzięło udział trzydzieści osób reprezentujących trzy olsztyńskie uczelnie:

  • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
  • Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego (Wydział Pedagogiczny)
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Nauk Społecznych).

Na spotkaniu wybrano władze – Zarząd oraz Komisję Rewizyjną; określono także ramowy program pracy Oddziału, który zakłada m.in. integrację lokalnego środowiska pedagogów poprzez współpracę w Oddziale; organizowanie cyklicznych spotkań naukowych, konferencji i seminariów na zmianę w różnych olsztyńskich uczelniach w celu poznania środowisk naukowych poszczególnych ośrodków oraz promocji badań i doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej; współpracę z krajowymi i lokalnymi władzami oświatowymi, stowarzyszeniami naukowymi, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną, badawczą i opiekuńczo-wychowawczą; wspieranie członków Towarzystwa w tworzeniu grup badawczych integrujących lokalne środowisko pedagogów, w ich rozwoju i działaniach oraz popularyzowanie innowacji pedagogicznych i rozwijanie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym.

Sprawozdanie z konkursu „Jak to jest być studentem online?”

 

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd
przewodnicząca: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. uczelni
wiceprzewodnicząca: dr Beata Adrjan
sekretarz: dr hab. Iwona Myśliwczyk, prof. uczelni
skarbnik: dr hab. Małgorzata Ciczkowska - Giedziun, prof. uczelni
członkini Zarządu: dr hab. Agnieszka Żyta, prof. uczelni
członkini Zarządu: dr Maria Radziszewska
członkini Zarządu: dr Klaudyna Bociek

Komisja Rewizyjna
przewodnicząca: dr Małgorzata Sławińska
członkini Komisji: dr Urszula Pulińska
członkini Komisji: mgr Milena Kaczmarczyk
członek Komisji: Sylwester Zagulski
członki Komisji: dr Magdalena Zmysłowska

 

Kontakt: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych

ul. Benedykta Dybowskiego 13
10-723 Olsztyn

mail: inped@uwm.edu.pl
tel: 89 524 62 31
Kanał Youtube- materiały wideo