Oddział PTP Olsztyn

Działalność: 

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego ma bogatą tradycję i historię funkcjonowania. Ostatnio, głównie z powodu dynamicznych zmian w zatrudnieniu wśród członków Towarzystwa w Olsztynie, zaprzestał aktywnej działalności; mimo kilku wcześniejszych prób jej reaktywacji. Kolejna, tym razem udana, miała miejsce 24 kwietnia 2013 roku. W zebraniu założycielskim na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wzięło udział trzydzieści osób reprezentujących trzy olsztyńskie uczelnie:

  • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
  • Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego (Wydział Pedagogiczny)
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Nauk Społecznych).

Na spotkaniu wybrano władze – Zarząd oraz Komisję Rewizyjną; określono także ramowy program pracy Oddziału, który zakłada m.in. integrację lokalnego środowiska pedagogów poprzez współpracę w Oddziale; organizowanie cyklicznych spotkań naukowych, konferencji i seminariów na zmianę w różnych olsztyńskich uczelniach w celu poznania środowisk naukowych poszczególnych ośrodków oraz promocji badań i doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej; współpracę z krajowymi i lokalnymi władzami oświatowymi, stowarzyszeniami naukowymi, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną, badawczą i opiekuńczo-wychowawczą; wspieranie członków Towarzystwa w tworzeniu grup badawczych integrujących lokalne środowisko pedagogów, w ich rozwoju i działaniach oraz popularyzowanie innowacji pedagogicznych i rozwijanie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym.

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodnicząca: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM 
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM
Sekretarz: dr Iwona Myśliwczyk  
Skarbnik: dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
Członkowie Zarządu: dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW, dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM , dr Cezary Kurkowski
            
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr Urszula Pulińska
Wiceprzewodnicząca:  dr Aldona Zakrzewska
Członkowie: dr Beata Adrjan, dr Maria Radziszewska

 

Kontakt: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych

ul. Żołnierska 14 
10-561 Olsztyn
tel.: 89 524 62 07 fax: 89 527 68 65 
e-mail:
joanna.ostrouch@uwm.edu.pl
Kanał Youtube- materiały wideo