"Jak to jest być studentem online?" konkurs PTP Olsztyn

W październiku 2020 r. Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie ogłosił konkurs dla studentów szkół wyższych z województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Jak to jest być studentem online?”. Inicjatorką przedsięwzięcia była dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM. Konkurs towarzyszył cyklicznej konferencji pt. „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”, odbywającej się od pięciu lat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W tym roku tematem spotkania była cyfrowość w kontekstach akademickich.

Założeniem konkursu było zainspirowanie studentów do kreatywnego wykorzystywania technologii audio-video, a także wzbudzenie namysłu nad rolą mediów cyfrowych w życiu młodego człowieka. Celem konkursu było pokazanie z perspektywy studentów, jak wygląda na co dzień kształcenie akademickie w trybie online, kontakty społeczne, kultura studencka i komunikacja w świecie cyfrowym. Zadaniem studentów było stworzenie etiudy filmowej (do 4 minut) na powyższe, zaproponowane tematy. Mogły to być krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne lub animowane w dowolnej konwencji i estetyce. 

W działania związane z organizacją konkursu, takie jak upowszechnianie informacji wśród społeczności studenckiej czy zakup nagród, zaangażowali się członkowie i członkinie Oddziału PTP w Olsztynie. Wyłoniła się także Kapituła Konkursu w składzie: przewodniczący – dr Wiktor Sawczuk, członkinie: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM – Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie (członkini honorowa), dr Monika Grochalska, dr Maria Radziszewska i dr Małgorzata Sławińska. 7 grudnia 2020 r. spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono laureatów.

Zwyciężczynią I nagrody została Aleksandra Piotrowska, studentka I roku studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wydziału Humanistycznego UWM za film pt. „STUDIA BEZ STUDIÓW”.  2. miejsce w konkursie ex aequo zajęli Alicja Maciejewska, studentka II roku kierunku biologia stosowana (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM) oraz Adam Żejmo, student III roku kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wydział Humanistyczny UWM). Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie, które otrzymała Paulina Kajdanowicz, studentka I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika (Wydział Nauk Społecznych UWM).

Uroczyste wręczenie nagród, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego, nastąpiło 11 grudnia 2020 r. w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i towarzyszyło otwarciu V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania: „Cyfrowość w kontekstach akademickich”, zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie przy współudziale Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Wtedy też nastąpiła prezentacja filmu, który otrzymał I nagrodę oraz wręczenie laureatom nagród i dyplomów przez Przewodniczącą Oddziału PTP w Olsztynie – dr hab. Marzennę Nowicką, prof. UWM oraz przewodniczącego Kapituły Konkursu dra Wiktora Sawczuka.

W tegoroczne wydarzenie, które było transmitowane online (YouTube) w trakcie konferencji, zaangażowało się Biuro Mediów i Promocji UWM. 

Zapraszamy na relację z uroczystości wręczenia nagród i obejrzenia nagrodzonych filmów oraz zdjęć pod linkiem: 

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/aleksandra-piotrowska-nakrecila-film-zdoby...

Opracowanie: dr Maria Radziszewska i dr Wiktor Sawczuk

Zdjęcia: Biuro Mediów i Promocji UWM w Olsztynie