"Jak to jest być studentem online?" konkurs PTP Olsztyn

W październiku 2020 r. Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie ogłosił konkurs dla studentów szkół wyższych z województwa warmińsko-mazurskiego pt. „Jak to jest być studentem online?”. Inicjatorką przedsięwzięcia była dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM. Konkurs towarzyszył cyklicznej konferencji pt. „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”, odbywającej się od pięciu lat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W tym roku tematem spotkania była cyfrowość w kontekstach akademickich.

Założeniem konkursu było zainspirowanie studentów do kreatywnego wykorzystywania technologii audio-video, a także wzbudzenie namysłu nad rolą mediów cyfrowych w życiu młodego człowieka. Celem konkursu było pokazanie z perspektywy studentów, jak wygląda na co dzień kształcenie akademickie w trybie online, kontakty społeczne, kultura studencka i komunikacja w świecie cyfrowym. Zadaniem studentów było stworzenie etiudy filmowej (do 4 minut) na powyższe, zaproponowane tematy. Mogły to być krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne lub animowane w dowolnej konwencji i estetyce. 

W działania związane z organizacją konkursu, takie jak upowszechnianie informacji wśród społeczności studenckiej czy zakup nagród, zaangażowali się członkowie i członkinie Oddziału PTP w Olsztynie. Wyłoniła się także Kapituła Konkursu w składzie: przewodniczący – dr Wiktor Sawczuk, członkinie: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM – Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie (członkini honorowa), dr Monika Grochalska, dr Maria Radziszewska i dr Małgorzata Sławińska. 7 grudnia 2020 r. spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono laureatów.

Zwyciężczynią I nagrody została Aleksandra Piotrowska, studentka I roku studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wydziału Humanistycznego UWM za film pt. „STUDIA BEZ STUDIÓW”.  2. miejsce w konkursie ex aequo zajęli Alicja Maciejewska, studentka II roku kierunku biologia stosowana (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM) oraz Adam Żejmo, student III roku kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Wydział Humanistyczny UWM). Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie, które otrzymała Paulina Kajdanowicz, studentka I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika (Wydział Nauk Społecznych UWM).

Uroczyste wręczenie nagród, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego, nastąpiło 11 grudnia 2020 r. w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i towarzyszyło otwarciu V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania: „Cyfrowość w kontekstach akademickich”, zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie przy współudziale Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Wtedy też nastąpiła prezentacja filmu, który otrzymał I nagrodę oraz wręczenie laureatom nagród i dyplomów przez Przewodniczącą Oddziału PTP w Olsztynie – dr hab. Marzennę Nowicką, prof. UWM oraz przewodniczącego Kapituły Konkursu dra Wiktora Sawczuka.

W tegoroczne wydarzenie, które było transmitowane online (YouTube) w trakcie konferencji, zaangażowało się Biuro Mediów i Promocji UWM. 

Zapraszamy na relację z uroczystości wręczenia nagród i obejrzenia nagrodzonych filmów oraz zdjęć pod linkiem: 

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/aleksandra-piotrowska-nakrecila-film-zdoby...

Opracowanie: dr Maria Radziszewska i dr Wiktor Sawczuk

Zdjęcia: Biuro Mediów i Promocji UWM w Olsztynie

"Jak to jest być studentem online?" konkurs PTP Olsztyn
"Jak to jest być studentem online?" konkurs PTP Olsztyn
"Jak to jest być studentem online?" konkurs PTP Olsztyn
"Jak to jest być studentem online?" konkurs PTP Olsztyn
"Jak to jest być studentem online?" konkurs PTP Olsztyn