Jak wstąpić do PTP ?

 1. Należy przesłać do siedziby oddziału właściwego terytorialnie lub do Zarządu Głównego wypełnioną deklarację członkowską. Dane teleadresowe dotyczące Zarządu Głównego PTP i Oddziałów Towarzystwa w zakładce kontakt.
 2. W terminie 14 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu do Towarzystwa należy uiścić składkę roczną w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa na konto bankowe PTP.

  Nr konta: 89 1160 2202 0000 0000 2824 3662
  Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
  ul. Smulikowskiego 6/8
  00-389 Warszawa

  Tytułem: „Imię i nazwisko, opłata  członkowska za rok ..., nazwa oddziału”