Członkowie honorowi

Członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego może zostać ten pedagog, z kraju lub z zagranicy, który jest szczególnie zasłużony dla rozwoju nauk pedagogicznych i upowszechniania ich osiągnięć.

Tytuł honorowego członka PTP uzyskali:

  • prof. dr hab. Czesław Banach
  • prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
  • prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
  • prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz
  • prof. dr hab. Joanna Rutkowiak
  • prof. dr hab. Marian Walczak
  • dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr.
  • dr Halina Rotkiewicz