Oddział PTP Rzeszów

Władze Oddziału PTP: 

Zarząd Oddziału
Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Szmyd
Wiceprzewodnicząca: dr Zofia Frączek
Wiceprzewodnicząca: dr Dorota Pstrąg
Sekretarz/Skarbnik: dr Beata Gumienny
Członek zarządu: dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: dr Monika Badowska-Hodyr
Członkowie: dr Maria Łukaszek, mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel

Kontakt: